logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. File name view Download
1 सेफगार्डस एन्टीडम्पिडग तथा काउन्टरभेलिडग ऐन २०७६ को प्रयोजनको सूचना
2 उपभोक्ता-संरक्षण-ऐन-२०७५