logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. File name view Download
1 आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन एवम ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७५
2 आपूर्ति निति, २०६९
3 वाणिज्य नीति, २०७२