logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. Title Published Date View Download
1 आ.व.२०७९/८० पौष महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2079-10-04 View Notice Download Notice
2 आ.व.२०७९/८० मंसिर महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2079-09-04 View Notice Download Notice
3 आ.व.२०७९/८० कार्तिक महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2079-08-07 View Notice Download Notice
4 सेवा अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना 2079-07-21 View Notice Download Notice
5 स्वत: प्रकाशन आ.व.२०७८/७९ (अन्तिम त्रैमासिक) 2079-05-02 View Notice Download Notice
6 प्राइभेट फर्म नविकरण सम्बन्धी सूचना 2079-03-28 View Notice Download Notice
7 आ.व.२०७८/७९ जेष्ठ महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2079-03-02 View Notice Download Notice
8 आ.व.२०७८/७९ बैशाख महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2079-02-03 View Notice Download Notice
9 आ.व.२०७८/७९ चैत्र महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2079-01-05 View Notice Download Notice
10 आ.व.२०७८/७९ माघ महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-11-04 View Notice Download Notice
11 आ.व.२०७८/७९ पौष महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-10-04 View Notice Download Notice
12 आ.व.२०७८/७९ मंसिर महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-09-02 View Notice Download Notice
13 आ.व.२०७८/७९ कार्तिक महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-08-01 View Notice Download Notice
14 प्राइभेट फर्म नविकरण सम्बन्धी सूचना 2078-07-04 View Notice Download Notice
15 आ.व.२०७८/७९ असोज महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-07-03 View Notice Download Notice
16 आ.व.२०७८/७९ भाद्र महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-06-05 View Notice Download Notice
17 प्राइभेट फर्म नविकरण सम्बन्धी सूचना 2078-05-25 View Notice Download Notice
18 आ.व.२०७८/७९ श्रावण महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-05-02 View Notice Download Notice
19 आ.व. २०७७/७८ मा आषाढ महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएकाे कारवाहीको विवरण 2078-04-01 View Notice Download Notice
20 सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना 2078-03-08 View Notice Download Notice
21 २०७६ श्रावण देखि २०७७ अषाद ३१ गते सम्मको जरीवानको बिवरण 2076-12-18 View Notice Download Notice
22 अनुगमन सम्बन्धि विवरण 2076-12-18 View Notice Download Notice
23 सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना 2076-12-18 View Notice Download Notice