logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. Title Published Date View Download
1 सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना 2078-03-08 View Notice Download Notice
2 २०७६ श्रावण देखि २०७७ अषाद ३१ गते सम्मको जरीवानको बिवरण 2076-12-18 View Notice Download Notice
3 अनुगमन सम्बन्धि विवरण 2076-12-18 View Notice Download Notice
4 सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना 2076-12-18 View Notice Download Notice