logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. Title Published Date View Download
1 आ.व.२०७८/७९ भाद्र महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-06-05 View Notice Download Notice
2 प्राइभेट फर्म नविकरण सम्बन्धी सूचना 2078-05-25 View Notice Download Notice
3 आ.व.२०७८/७९ श्रावण महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणकाे क्रममा भएकाे कारवाहीकाे विवरण 2078-05-02 View Notice Download Notice
4 आ.व. २०७७/७८ मा आषाढ महिनामा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा भएकाे कारवाहीको विवरण 2078-04-01 View Notice Download Notice
5 सेवा प्रवाह सम्बन्धी जरुरी सूचना 2078-03-08 View Notice Download Notice
6 २०७६ श्रावण देखि २०७७ अषाद ३१ गते सम्मको जरीवानको बिवरण 2076-12-18 View Notice Download Notice
7 अनुगमन सम्बन्धि विवरण 2076-12-18 View Notice Download Notice
8 सेवा प्रवाह सम्बन्धि जरुरी सूचना 2076-12-18 View Notice Download Notice