logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली
S.N. File name Published Date view Download
1 २०७७/०७८ काे चैत्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-01-09
2 २०७७/७८ वैशाख महिनाको प्रगति विवरण 2078-02-03
3 २०७७/७८ जेठ महिनाको प्रगति विवरण 2078-03-01
4 २०७७/७८ आषाढ महिनाको प्रगति विवरण 2078-04-01
5 २०७८/७९ श्रावण महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-05-02
6 २०७८/७९ भाद्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण 2078-06-05