logo

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय
धनगढी, कैलाली

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य विभागको मातहतमा ५ विकास क्षेत्रमा भारततिर मुख्य नाकाहरु भएको स्थानहरुमा वाणिज्य सम्बन्धी प्रशासन कार्य सञ्चालन गर्न र मन्त्रालय तथा विभागका नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पाँच विकास क्षेत्रमा १।१ वटा वाणिज्य कार्यालयहरु स्थापना गर्ने नीति अनुसार सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रमा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न वाणिज्य कार्यालय, धनगढीको नामबाट २०५० साल श्रावण १ गते कैलाली जिल्लाको धनगढी नगरपालिकामा स्थापना भई हाल २०७५।४।१ देखि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको नामबाट कार्यालय सञ्चालन भई रहेको छ ।

 Read More

यस कार्यालयले आफ्नो उद्देश्य अनुसार कार्यक्षेत्र भरी समान किसिमले प्राविधिक सेवा पु¥याउन सकियोस भन्ने अभिप्रायले गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नयाँ सांगठनिक संरचना अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्वत र सम्पर्क ईकाई, बागलुङ मार्फत कृषि विकास कार्यक्रम कृषक समक्ष पुराउंदै आएको छ | बाणिज्य क्षेत्रको बैदेशिक व्यापार, अन्तर प्रदेश व्यापार लगायतका आन्तरिक व्यापार व्यवसाय व्यवस्थित, स्वच्छ एवं प्रबर्धन गर्ने र व्यापार घाटा कम हुने गरी नियमन तथा सहजीकरण गर्ने । बजारमा व्यवसायिक क्रियाक्लाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने। आन्तरिक तथा बैदेशिक व्यापार व्यवसायको र अत्याबश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थाको सांख्यकीय आधार (म्बतब द्यबकभ) तयार गरी बाणिज्य नीति र आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्धारणमा पृष्ठपोषण गर्ने ।

 Read More

यस क्षेत्रको अन्य जिल्लाहरुमा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी कार्य वाणिज्य विभागले अधिकार प्रत्यायोजन गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा घरेलु तथा साना उद्योग विकार समितिको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था भएपछि यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र कैलाली जिल्लामा मात्र सिमित रेकेमा वाणिज्य विभाग (हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग) के च.नं.८४ मिति २०७४।५।८ गतेको अधिकार प्रत्यायोजन पत्रानुसार वैदेशिक व्यापारको हकमा सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रको सबै जिल्लाहरुसंग सम्बन्धित वाणिज्य प्रशासन हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र थप हुनुको साथै च.नं.७९४ मिति २०७६।१२।१० को पत्रानुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरुको बजार अनुगमन गर्ने गरी निरीक्षण अधिकृत तोकी जिम्मेवारी दिइएको छ । Read More